Industrijski objekti

Železara Smederevo


Rekonstrukcija rashladnog sistema visoka pec 2.1 u Železari ,,HBIS Group Serbia Iron & Steel“ Smederevo

  • Gradilište: Železara Smederevo
  • Vrsta projekta: Rekonstrukcija rashladnog sistema
  • Godina izvođenja radova: 2018

Konvar d.o.o.

Duštvo za projektovanje, proizvodnju, usluge, kontrulu kvaliteta i inženjering.  

ATS sertifikat Stand Cert Bonitet AAA Zavod za zavarivanje

Konvar d.o.o. Beograd