Novosti

apr 2018

Radovi na izgradnji priključnog toplovoda u Staroj Pazovi

Radovi na izgradnji priključnog toplovoda u Staroj Pazovi

U toku su radovi na izgradnji toplovoda u dužini od 195 metara na parkingu u prolazu ka trgu u Staroj Pazovi koji će omogućiti priključak za 30 novih potrošača u stambenoj zgradi koja se nalazi u ulici Ćirila i Metodija čiju gradnju finansira opštinska stambena agencija.

Konvar d.o.o.

Duštvo za projektovanje, proizvodnju, usluge, kontrulu kvaliteta i inženjering.  

ATS sertifikat Stand Cert Bonitet AAA Zavod za zavarivanje

Konvar d.o.o. Beograd