Novosti

dec 2016

Izgradnja toplovoda na aerodromu Nikola Tesla 25 dana pre roka

Izgradnja toplovoda na aerodromu Nikola Tesla 25 dana pre roka

Pred sam kraj godine, u jeku grejne sezone uspešno smo realizovali projekat "Izgradnja i rekonstrukcija toplovodne mreže na Aerodromu Nikola Tesla" i to 25 dana pre roka. Time je završen i projekat proširenja piste i montaže modernog sistema za odleđivanje.

Prečnik rekonstruisane toplovodne mreže je DN250, a novoizgrađene DN150 u ukupnoj dužini od 500m trase.

Isporuku predizolovanog materijala za realizaciju celog projekta obezbedila je Danska kompanija Logstor čiji smo eksluzivni zastupnici, a recept za uspeh i ovakvu dinamiku je u našim mogućnostima da pružimo kompletnu uslugu izvođenja građevinskih i mašinsko-monterskih radova.

Konvar d.o.o.

Duštvo za projektovanje, proizvodnju, usluge, kontrulu kvaliteta i inženjering.  

ATS sertifikat Stand Cert Bonitet AAA Zavod za zavarivanje

Konvar d.o.o. Beograd