Akreditovana laboratorija za ispitivanje metalnih materijala, zavarenih spojeva, čeličnih odlivaka, gasovoda i gasne instalacije Detaljnije

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE

Raspolažemo svom potrebnom mehanizacijom kao i kvalifikovanim osobljem za montažu i zavarivanje, kao i izradu termoskupljajućih spojnica. Detaljnije

IZGRADNJA TOPLOVODA

Bavimo se izgradnjom gasovoda niskog, srednjeg i visokog pritiska kao i mernih stanica, merno-regulaciono odorizatorskih stanica i glavno merno-regulacionih stanica. Detaljnije

IZGRADNJA GASOVODA I GASNIH POSTROJENJA

Novosti
С более чем 1500 км труб для горячей воды различного диаметра и сооружений и 14 источников тепла JKP «Белград Мощность» поставить свои потребитель в течение отопительного сезона. Несмотря на инвестиции в поддержание и реконструкцию сети среднего возраста всей сети отопления все еще десятки лет. По этой причине каждый год в течение сезона происходят проблемы в работе, растрескивание старую трубу в холодные дни и ночи, которые требуют быстрого реагирования и более быстрое восстановление в трудных условиях. В целях домах наших сограждан тепло и в этом году мы ответим на каждый звонок PUC Белград электростанций в кратчайшие сроки устранить все дефекты.
Objavljeno u Novosti
Sa više od 1500km toplovodnih cevi raznih prečnika i strukture i 14 toplotnih izvora JKP “Beogradske Elektrane” snabdevaju svoje potrošače tokom grejne sezone. I pored ulaganja u održavanje i rekonstrukciju mreže prosečna starost celokupne toplovodne mreže se i dalje meri desetinom godina. Iz tog razloga se svake godine tokom sezone dešavaju problemi u radu, pucanja starih cevi u najhladnijim danima i noćima koji zahtevaju brzu reakciju i još bržu sanaciju u teškim uslovima. Sa ciljem da domovi naših sugrađana budu topli i ove godine ćemo se odazivati na svaki poziv JKP Beogradskih elektrana i u najkraćem roku otklanjati sve kvarove.
Objavljeno u Novosti

Konvar d.o.o.

Duštvo za projektovanje, proizvodnju, usluge, kontrulu kvaliteta i inženjering.  

ATS sertifikat Stand Cert Bonitet AAA Zavod za zavarivanje

Konvar d.o.o. Beograd