News

Apr 2018

Works on the construction of a connecting hot water pipeline in Stara Pazova

Works on the construction of a connecting hot water pipeline in Stara Pazova

U toku su radovi na izgradnji toplovoda u dužini od 195 metara na parkingu u prolazu ka trgu u Staroj Pazovi koji će omogućiti priključak za 30 novih potrošača u stambenoj zgradi koja se nalazi u ulici Ćirila i Metodija čiju gradnju finansira opštinska stambena agencija.

Konvar d.o.o.

Society for the design, manufacture, service, quality control and engineering.


ATS sertifikatStand Cert Zavod za zavarivanje

Konvar d.o.o. Beograd