News

Aug 2018

Safe Contractor for Safe Work - Execution of gas, hot water and water supply network at Auto Center Stojanović

Safe Contractor for Safe Work - Execution of gas, hot water and water supply network at Auto Center Stojanović

Sve obimniji i kompleksniji poslovi nametnuli su Investitorima želju da pored efikasnije realizacije svog projekta obezbede i sigurnost angažovanjem kvalifikovanog izvođača koji raspolaže svom potrebnom mehanizacijom i resursima. Od planiranja, nabavke materijala i korespodencije sa dobavljačima i relevantnim službama koje su uključene u sam projekat zbog izdavanja tehničkih uslova i dozvola, samog izvođenja radova pa sve do primopredaje radova glavne su odlike ovakvog odabira realizacije koji je postao sve više zastupljen i među domaćim Investitorima. Dobar primer je projekat ACS gde smo uradili Izmeštanje gasne linije DN300, rekonstrukaciju i izmeštanje toplovodne mreže od DN600-DN200 i izmeštanje vodovodne mreže DN150 prema svim standardima i tehničkim zahtevima.

Više o samom projektu na sledećem linku Opsirnije... 

Konvar d.o.o.

Society for the design, manufacture, service, quality control and engineering.


ATS sertifikatStand Cert Zavod za zavarivanje

Konvar d.o.o. Beograd